Teollisuuden uutiset

Venttiilien suorituskyvyn testausvaatimukset

2021-06-08
1, venttiilierän valmistuksen spesifikaatiot, pitäisi valtuuttaa viranomaiset suorittamaan seuraava suorituskykytesti: (1) venttiilin avautumis- ja sulkemishetki käyttöpaineessa; "Venttiilin virtausvastuskerroin putkilinjan vedenjakelun olosuhteissa testataan.

2, venttiili ennen tehtaalta lähtöä on testattava: (1) venttiili avoimessa tilassa, venttiilin rungon tulisi kestää venttiilin painearvo kaksi kertaa sisäinen paineen tunnistus; (2) Venttiili suljetussa tilassa, molemmille puolille kohdistetaan 11 -kertainen venttiilin painearvo, ei vuotoja; Mutta metallitiivisteen läppäventtiili, vuotoarvo ei ole suurempi kuin asiaankuuluvat vaatimukset.